انسانی برنامه ریزی عید نوروز 1400

داوطلبان رشته انسانی تونع و حجم بالایی در دروس خود دارند کتاب های زیاد با مطالب سنگین باعث می شود…

2
98,000 تومان

ریاضی برنامه ریزی عید نوروز 1400

دروس رشته ریاضی به نسبت رشته تجربی کم حجم تر است برای همین برنامه ریزی جمع بندی عید رشته ریاضی…

1
98,000 تومان

تجربی برنامه ریزی عید نوروز 1400

اگر داوطلب رشته تجربی هستی برنامه ریزی مخصوص به خودت رو باید دریافت کنی که دروس شاخص در اون رعایت…

1
98,000 تومان