دوره هدف گذاری

5.00 1 رای
149,000 تومان
چرا باید این دوره را بگذرانم؟ داشتن هدف اولین قدم از هر مسیری که است که می خواهیم طی کنیم…
2
149,000 تومان

کمال گرا باشیم؟!!

5.00 1 رای
99,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
1
99,000 تومان

تغییر عادت

5.00 1 رای
49,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
2
49,000 تومان

زندگی شغلی

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
1
99,000 تومان

اعتماد به نفس سازی

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…
1
49,000 تومان

دوره های life coach

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان
چرا باید این دوره را بگذارنم؟ آیا همیشه نگرانی؟ اعتماد به نفس در انجام کارها نداری؟ از سبک زندگی خودت…
2
199,000 تومان