دفتر برنامه ریزی روزانه

دفتر برنامه ریزی (پلنر)

سید بهروز پرتوی

آموزش دوره تندخوانی و مدیریت زمان

فاطمه رنگ آمیزی

آموزش مهارت هوش هیجانی و کنترل احساسات

 

برنامه ریزی چیست؟

قبل از آنکه اقدامی برای تهیه پلنر داشته باشید، بهتر است بدانید که برنامه ریزی چیست و چه ضرورتی در زندگی روزانه افراد دارد. تفاوتی ندارد که در چه مقطعی باشید، دانش اموز باشید یا دانشجو، شاغل یا خانه دار .موفق ترین افراد دنیا هم یک روز خود را بدون برنامه ریزی پشت سر نمی گذارند. برنامه ریزی یعنی اقدامات یک روز خود را اولویت بندی کنید و بر اساس اهمیت و ضرورت آنها را پیش ببرید. برنامه ریزی یعنی هیچ کاری که برای امروز است به فردا موکول نشود. حال برای این امر نیاز به آموزش و ابزار دارید که در ادامه معرفی می کنیم. استفاده از پلنر روزانه و هفتگی یکی از کارآمد ترین ابزار های برنامه ریزی است.

 

 

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

برنامه ریزی نیز مانند هر کار دیگری نیاز به تخصص و تجربه دارد. در اصل باید کار را به کاردان سپرد. مخصوصا اگر برنامه ریزی مخصوص دانش آموزان باشد و مربوط به برنامه ریزی درسی باشد. حتی خیلی از افراد شاغل نیز نیاز به مشاوره برای بهبود و ارتقا شغل خود دارند. برای برنامه ریزی یا باید آموزش ببینید و یا باید یک متخصص و مشاور را برای اینکار برگزینید 

 

پلنر چیست؟

پلنر یک دفتر برنامه ریزی است که می توانید اقدامات روزانه خود را در آن مشخص کنید. ما انسان ها یک ویژگی داریم به نام کمال گرایی. یعنی اگر اقداماتی را یادداشت کنیم و همه آنها را اجرا نکنیم دچار استرس می شویم. بنابراین در پلنر ستون هایی وجود دارد که اقدامات روزانه خود را یادداشت می کنید و در صورتی که هر کدام را اجرا کردید، یک تیک در جلوی آن می زنید این اقدام موجب می شود که شما ملزم شوید تمامی کارهای یک روز خود را انجام دهید و از تنبلی و اهمال کاری دوری کنید. 

پلنر روزانه بر مبنای یک قانون ذهنی و یک ویژگی ثابت در انسان ها طراحی شده است تا انگیزه بخش اقدامات روزانه باشد.